Vanuit de eerste werking komen we tot een algemene vergadering en bestuur. Er zijn reeds kandidaten.
Kandidaat? Mail bestuur@2deverblijvers.be

Het organigral volgt de nieuwe vzw – wetgeving (WVV 2019) en vult die aan met adviesraad en werkgroepen

Bestuur – Dagelijks bestuur
Zij worden verkozen door de Algemene Vergadering

Gewone Leden: zij zetelen in Algemene vergadering
Om Gewoon Lid te zijn moet men minstens 2 jaar eigenaar zijn van een 2de verblijf
Gewone Leden zijn bij voorkeur actief in vereniging van eigenaren of hebben relevante ervaring
Tweetalig bij voorkeur
Bij de samenstelling wordt gekeken naar een evenwicht in Binnen- en buitenland / in Binnenland is er ook aandacht voor alle provincies

Adviesraad
Deze groep leden geven advies aan de algemene vergadering en bestuur. Dit is het gouden hart van de werking en bestaat uit leden die zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid de vzw adviseren en ondersteunen.

Werkgroepen
Leden kunnen deelnemen aan werkgroepen (die doorgaans virtueel doorgaan). Werkgroepen kunnen gaan over regio gebonden materie’s of acties. Elke werkgroep heeft een voorzitter die in nauw contact staat met het bestuur en meestal deel uitmaakt van de Algemene Vergadering

Leden (toegetreden leden): Leden die abonnee zijn. Zij worden ‘Leden’ genoemd, in de vzw statuten worden zij toegetreden leden genoemd en hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering. Leden genieten vooral van de werking van de organisatie.