Welkom

2deverblijvers.be wil personen met een 2de verblijf samenbrengen en vertegenwoordigen.

2de verblijvers hebben om diverse redenen een verblijf in België en in het buitenland. Een tweede verblijf kan een verademing zijn, soms brengt dit ook kopzorgen mee. Met 2deverblijvers.be willen we het verhaal en de ervaringen van de eigenaars van een tweede verblijf naar voor brengen op een gediversifieerde wijze zodat zij van elkaar leren.

Een tweede verblijf brengt ook diverse rechten en plichten met zich mee. Vele 2de verblijvers willen bijdragen tot de lokale samenleving en economie. Daarom is het belangrijk om een goede balans te vinden. En daar wil 2deverblijvers.be bijdragen.

Het coronavirus heeft duidelijk gemaakt dat een beleid rond 2de verblijven noodzakelijk is, zowel op lokaal, regionaal (provincie, gewest), nationaal en Europees niveau.  Dit moet doordacht en onderbouwd gebeuren, en gedragen door zowel de lokale gemeenschappen als de 2de verblijvers zelf, waarbij rede en overleg voorrang dient te krijgen op juridische veldslagen.

2deverblijvers wordt nu gesteund vanuit Verenigingen.net. Tot de neerlegging van de statuten  is de vereniging juridisch als een werkgoep onder ExtraSupport vzw die ook verenigingen.net beheert en opgericht is om verenigingen te ondersteunen. Eens er 100 inschrijvingen zijn wordt de vzw opgericht, zoniet wordt de som terugbetaald.

Doelen van 2deverblijvers vzw

 • Samenbrengen van 2de verblijvers rond gemeenschappelijke thema’s
 • Ervaringen van 2de verblijvers uitwisselen
 • 2de verblijvers informeren omtrent diverse (inclusief jurische en fiscale) thema’s
 • 2de verblijvers ontzorgen door tools en hints aan te reiken
 • het concept van duurzame 2de verblijven promoten
 • de zorgen van 2de verblijvers aankaarten op het beleids- en politieke niveau
 • bijdragen tot een positief klimaat tussen 2de verblijvers en lokale bewoners
 • belangen van 2de verblijvers ondersteunen op lokaal en politiek, juridisch en praktisch vlak

Doelgroep

 • Belgische  eigenaren van een tweede verblijf, appartement, studio, vakantiehuis, chalet of stacaravan (met minstens een huurcontract van een halfjaar) zijn welkom
 • Zowel voor wie iets heeft in België als in het buitenland
 • Of voor niet-Belgische eigenaren die iets hebben in België


Word nu lid


Luk Vanlanduyt
Verenigingen.net – Extrasupport.vzw

Word nu lid! ( via Verenigingen.net – Extrasupport vzw)


Lid worden (eerste 50 inschrijvers 3€, daarna volgende 100 inschrijvers 5€), later 10€